Thursday, 6 November 2014

ಕಟ್ಟೆ  ಹೈಕಳ ರಂಗ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೪ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ , ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕ , ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ . ( ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಪೋಟೋ ಗಳು )No comments:

Post a Comment